Oxygen Fitness Etiler - Spor Merkezi

Oxygen ailesi olarak ki�iye özel spor e�itimine ba�lad�k. Art�k hedeflerinize daha h�zl� ve kolay ula�abilirsiniz. Ki�isel e�itmeniniz sizi hem spor salonumuzda hem de salon d���nda kontrol ederek motivasyonunuzu her zaman üst seviyede tutacakt�r. Amac�n�z ister kilo vermek, ister vücud geli�tirmek ister de zinde kalmak olsun size en uygun hizmeti verecek 15 akademi mezunu e�itmenimiz sizi bekliyor.

Benzer hizmeti rakip spor salonlar� çok yüksek bedellerle vermektedirler. “Özgürce spor yapmak herkesin hakk�d�r!” slogan�yla 13 y�l önce yola ç�km�� olan Oxygen ekibi bu hizmeti de sizlere en uygun fiyatlarla sunmaktad�r. Fiyat�n� daha da a�a��lara çekmek isteyen spor salonumuz farkl� seçenekler sunmaktad�r.
 
Uzun ve sa�l�kl� ya�ay�n
Atilla AlganAnket

Spor yaparken personal training hizmeti alman�z�n nedeni nedir?

Hava Durumu

B�lten �yeli�i

B�ltenimize �ye olun. �r�nlerimiz, hizmetlerimiz ve hakk�m�zdaki geli�melerden sizleri de haberdar edelim.
Ad - Soyad
Firma Ad�
e-posta